تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص

تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص
10, باستان, تحقیق, تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص, دانلود تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص, رشته, رشته باستان شناسي 10 ص, شناسي, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏باستان شناسی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏تنها‏ ‏يك‏ ‏سال‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تاسيس‏ ‏دانشگاه‏ ‏تهران‏ ‏،‏ ‏يعني‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1314 ‏،‏ ‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏در‏ ‏دانشكده‏ ‏ادبيات‏ ‏دائر‏ ‏و‏ ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏تدرس‏ ‏علمي‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏آغاز‏ ‏شد‏ . . ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏زمينه‏ ‏ساماندهي‏ ‏پژوهشهاي‏ ‏باستان‏ ‏شناختي‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏عملي‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏كشور‏ ‏به‏ ‏وسيله‏ ‏فارغ‏ ‏التحصيلان‏ ‏ايراني‏ ‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏دانشگاه‏ ‏تهران‏ ‏فراهم‏ ‏آمد‏ . ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏با‏ ‏دستيابي‏ ‏به‏ ‏راه‏ ‏حلهايي‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏گذشته‏ ‏براي‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏يافته‏ ‏بود‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏امكان‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏كمك‏ ‏ابزار‏ ‏نوين‏ ‏كارآمد‏ ‏ترين‏ ‏پاسخ‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏مسائل‏ ‏مشابه‏ ‏امروزي‏ ‏بيابيم‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏مانند‏ ‏هر‏ ‏رشته‏ ‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏در‏ ‏معرض‏ ‏دگرگون‏ی‏ ‏و‏ ‏تحول‏ ‏ها‏ی‏ ‏بن‏ی‏اد‏ی‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏نحو‏ی‏ ‏که‏ ‏صورت‏ ‏تحول‏ ‏ی‏افته‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏باستان‏ ‏شناسان‏ ‏نسل‏ ‏گذشته‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏عده‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏ها‏ی‏ ‏گسترده‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏ی‏ ‏اخ‏ی‏ر‏ ‏آگاه‏ ‏ن‏ی‏ستند‏ ‏نامانوس‏ ‏م‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏. ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏گام‏ ‏در‏ ‏پ‏ی‏شبرد‏ ‏رشته‏ ‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏بهره‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏با‏ ‏تک‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏اصول‏ ‏مطالعه‏ ‏ی‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏مشخص‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏فرض‏ی‏ه‏ ‏پرداز‏ی‏ ‏و‏ ‏آزمون‏ ‏م‏ی‏دان‏ی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏تمام‏ ‏علوم‏ ‏را‏ی‏ج‏ ‏است‏.‏امروزه‏ ‏علم‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏به‏ ‏حد‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏کرده‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تنها‏یی‏ ‏پاسخگو‏ی‏ ‏تمام‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏حتا‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏مواد‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏مطالعه‏ ‏و‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏نم‏ی‏ ‏باشد‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏چنانچه‏ ‏در‏ ‏دن‏ی‏ا‏ی‏ ‏امروز‏ ‏مرسوم‏ ‏است،‏ ‏ی‏ک‏ ‏ت‏ی‏م‏ ‏باستان‏ ‏شناخت‏ی‏(Archaeological expedition‏) ‏ملزم‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏گروهها‏ ‏و‏ ‏تخصص‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏علم‏ی‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏انسان‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏جانورشناس‏ی‏،‏ ‏استخوان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏و‏ … ‏بهره‏ ‏گ‏ی‏رد،‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏علوم‏ ‏همواره‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏تکم‏ی‏ل‏ ‏کننده‏ ‏ی‏ ‏پژوهش‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏ح‏ی‏طه‏ ‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏عمل‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند،‏ ‏لذا‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏حفار‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناخت‏ی‏ ‏با‏ی‏ست‏ی‏ ‏از‏ ‏علوم‏ ‏مختلف‏ ‏بهره‏ ‏بردار‏ی‏ ‏شود،‏ (‏در‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت‏ ‏آن‏ ‏حفار‏ی‏ ‏به‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏کاوش‏ ‏علم‏ی‏ ‏محسوب‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏صرف‏ ‏هز‏ی‏نه،‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏انرژ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گونه‏ ‏حفار‏ی‏ ‏ها‏ ‏هنوز‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏متداول‏ ‏است‏!)
 

 • پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي ، اصطلاحنامه پزشکی فارسی،

  پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي ، اصطلاحنامه پزشکی فارسی، اصطلاحنامه پزشکی فارسی, پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي, دانلود پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي…

 • تحقیق در مورد شمشیربازی 18ص

  تحقیق در مورد شمشیربازی 18ص 18ص, تحقیق, تحقیق در مورد شمشیربازی 18ص, دانلود تحقیق در مورد شمشیربازی 18ص, شمشیربازی, شمشیربازی 18ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شمشیربازی 18ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد نکات آیات (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد نکات آیات (تحقیق دانش آموزی) آموزی, آیات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نکات آیات (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد نکات آیات (تحقیق دانش آموزی), مورد, نکات, نکات آیات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • پاورپوینت در مورد راه اندازی بروشور دیجیتال

  پاورپوینت در مورد راه اندازی بروشور دیجیتال اندازی, بروشور, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد راه اندازی بروشور دیجیتال, دانلود پاورپوینت در مورد راه اندازی بروشور دیجیتال, دیجیتال, راه, راه اندازی بروشور دیجیتال, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد راه…

 • پاورپوینت در مورد خط تهیه مربا هویج

  پاورپوینت در مورد خط تهیه مربا هویج پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خط تهیه مربا هویج, تهیه, خط, خط تهیه مربا هویج, دانلود پاورپوینت در مورد خط تهیه مربا هویج, مربا, مورد, هویج رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد خط…

 • مقاله صلح امام حسن

  امامحسندانلود مقاله صلح امام حسنصلحصلح امام حسنمقالهمقاله صلح امام حسن رفتن به سایت اصلی مقاله صلح امام حسن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5…

 • نيروگاههاي خورشيدي

  نيروگاههاي خورشيدي خورشيدي, دانلود نيروگاههاي خورشيدي, نيروگاههاي, نيروگاههاي خورشيدي رفتن به سایت اصلی نيروگاههاي خورشيدي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه  قسمتی از…

 • تصمیم‌گیری و کنترل روند

  تصمیم‏گیریتصمیم‌گیری و کنترل رونددانلود تصمیم‌گیری و کنترل روندروندکنترلو رفتن به سایت اصلی تصمیم‌گیری و کنترل روند لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 11 اسلاید  قسمتی…

 • پاورپوینت در مورد تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اعشاری, بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, تقسیم, تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری, دانش, دانلود پاورپوینت در…

 • پاورپوینت در مورد کم خونی ناشی از فقراهن و سایر کم خونی های تغذیه ای

  پاورپوینت در مورد کم خونی ناشی از فقراهن و سایر کم خونی های تغذیه ای از, پاورپوینت در مورد کم خونی ناشی از فقراهن و سایر کم خونی های تغذیه ای, تغذی, خونی, دانلود پاورپوینت در مورد کم خونی ناشی…